Bruno Schulz / Nowy lepszy człowiek
March 2010

photo: Dominika Sadowska
layout: Karol Stolarek